A A A

Nové možnosti v montáži plastových oken

 

Přestavujeme Vám  další naši novinku v v montáži plastových oken.

 

 

Okenní obložky

 

Zatímco někteří naši konkurenti často zdlouhavě řeší problémy s vlhkostí a rosením plastových oken, které nejsou dostatečně odvětrávány a mnohdy způsobují i vznik nezdravých plísní, firma MONTI se na tento problém zaměřila již od počátku. Předcházeli jsme těmto problémům, především vhodnou volbou oken s dostatečnou izolací a také správným a přesným zaměřením a vhodným vyprojektováním oken. Důležité bylo též dodržet správné sklony špalet při montáži,  tak aby kolem oken mohl proudit vzduch a nehromadila se tam vlhkost. Samozřejmě i dostatečně zaizolovat  kritická místa, pří montáži.  Proto jsme se s problémy, které by měli za následek rosení oken s tvorbou plísní setkávali opravdu jen výjimečně.

 


plíseň

 

 

 

Přesto tento problém globálně existuje a proto lidé, kteří jsou k tomu kompetentní,  hledají různá řešení, které publikují  podobě předpisových norem.
Jedna z věcí která se zaměřuje na připojovací spáru,  která musí být bezpodmínečně vzduchotěsná jsou i parotěsné pásky.

 

Mnozí rádoby-montéři oken často okna špatně zaměřili a následně i  odfláknuli samotnou montáž, vypěnili pěnou třeba i 4 cm spáry  a překryli pěnu jen slabou vrstvou sádrového štuku. Někde pěnu, třeba pod oknem  vynechali úplně.

 

To je úplně špatně !!!


Toto celé mělo za následek, že okolí plastového okna promrzalo, začala se tam srážet vnitřní vlhkost (kondenzát)  a pěna se nasákla vodou. Mokrá pěna tím pádem přestala úplně izolovat a proces kondenzace vody na oknech se ještě urychlil.

 

Montáž s parotěsnými pásky, má tomuto jevu zabránit. Je to prakticky jen další ochrana,  pokud někdo už udělá tzv. fušeřinu.  Mohl bych sice tvrdit, že v případě, že se vše udělá správně, jsou tyto pásky zbytečné.  Přesto tvrdím že je vždy lepší mít vše pojištěné raději vícekrát.
Co se ale týče samotných parotěsných pásek, po pravdě nikdy se mi příliš technicky nezamlouvaly. Z praxe vím, že nic nefunguje univerzálně, tudíž ani pásky a způsob jakým jsou u nás 100% preferovány a prezentovány, zavání trochu lobysmem samotných výrobců pásek. Podobný názor zastává i většina mých kolegů z Čech i ze Slovenska, to je důvodem proč se tomuto řešení i mnohé zkušené firmy vyhýbají a obcházejí ho.
Hledal jsem proto zkušenosti a řešení zmíněného problému v zahraničí. V Londýně, kde jsem jednal s jedním známým světovým architektem, jsem na toto téma otevřel rozhovor.
,,Ano, spáru musíme řešit, ale nalepovací pásky, v rekonstrukcích  jsou asi tím nejhloupějším řešením. Má to jen tu výhodu, že je to levné, ale není to vždy účinné . „ Byla jeho odpověď.
Když jsem mu řekl, kolik pásky u nás stojí, nemohl ani uvěřit.

 

Tímto se dostáváme  k novému unikátnímu a zároveň velmi estetickému řešení týkající se ostění oken, které zde prezentujeme i na Českém trhu.

 

MONTI-SYSTÉM - okenní obložky to je náš nový  montážní systém oken.

 

 

 

 

Je to jednoduchá a i technicky správná montáž , která navíc ušetří mnoho nepořádku v bytě a zároveň vypadá velmi esteticky. Celé ostění oken a připojovací spára  je chráněno komůrkovým plastem, podobně jako spodní část plastovým parapetem. Tento sytém je obzvlášť vhodný při rekonstrukci starých špaletových oken. Nová plastová okna vypadají velmi efektivně a  nenarušuje se původní vzhled interiéru ani v případě historických budov. Podobně jsme už v minulosti řešili stará špaletová okna, ještě  pomocí sádrokartonových desek , které se nám také velmi osvědčily. Je třeba ale vždy v tomto případě zachovávat správný pracovní postup.

 

 

 

 

 

Tato je jen další možná alternativa pro všechny, kteří se nespokojí s tradičným řešením.