A A A
  • Ventilace Regel-Air ®
    Ventilace Regel-Air ®

Větrací systémy

Větrací systémy Regel-Air ® a Aereco


Odvětrávání vodní páry z obytných místností je velmi důležité. Úroveň vlhkosti v domě je přímo úměrná, počtu obyvatelů a každodenní práci (praní, vaření, koupání).


Větrací systém umožňuje citlivé větrání, bez tepelných ztrát. Větrání  u systému Regel-Air je zajištěno pomocí větrací klapky o šířce 125 mm. Větrací klapka je vybavena automatickým uzavíráním, takže se při silnějším větru 20-30 Pa se klapka sama uzavře.  Toto umožňuje větrání v obytných místnostech kontrolovaným způsobem.


Ještě komfortnějším sytémemem  automatického odvětrávání plastových oken je systém Aereco. Tento systém pracuje s odvětráváním podobně jako Regel-Air, s tím rozdílem, že větrací mřížka je podstatně širší.  Navíc obsahuje z vnitřní strany regulační kolečko, kterým lze pohodlně  regulovat  maximální a minimální množství procházejícího vzduchu, dle aktuální vlhkosti.


Princip těchto obou větracího systémů je v tom, že čerstvý venkovní vzduch je přiváděn do prostoru mezi křídlem a rámem okna. Tam předehřátý stoupá a prochází difuzorem do místnosti, kde se mísí s teplejším vzduchem u stropu. Tím nedochází k ochlazení ze všech stran, jako při použití běžné mikroventilace.